Een overzicht van de opdrachten en projecten waar wij aan bijgedragen hebben:

Rijkswaterstaat, Prestatie contract Nat IJssel en Twentekanalen

Vanaf juli 2014 tot begin 2016 zijn we betrokken geweest als operationeel technisch manager en adviseur voor het onderhoudscontract van Rijkswaterstaat.

Dit een presatie contract op basis van UAV-GC en heeft een omvang van zo’n 30 miljoen euro.

Het bestaat uit het vast en variabel onderhoud en een aantal activiteiten voor het beheersgebied van de IJssel en Twentekanalen. Dit behelst het onderhoud van de bodem en oevers van de IJssel en Twentekanalen, als mede ook het groen onderhoud, aantal lokale wegen, ca 20 bruggen, de elektrische- en werkbouwkundige installaties van de sluizen en gemalen van Eefde, Delden, Hengelo, Spooldersluis, Meppelerdiep keersluis en gemaal Zedemuden.
     
     

Meer over dit project

Onderzoek Aanpassingsflexibiliteit van organisaties

Aanpassingsflexibiliteit van organisaties heeft betrekking op welke vorm van aanpassing het meeste effect heeft voor bedrijven op korte – en lange termijn. Welke interventies kunnen worden ingezet om een duurzame groeiontwikkeling te bewerkstelligen binnen een bedrijf.

Meer over dit project

Verlegging Zuid Willemsvaart

Weer een van de bijzondere projecten van waterbouwend Nederland en waarbij wij ondersteuning bieden. Willwmsunie
Dit doen wij op het gebied van scope-, risico-, en raakvlakken beheersing.
Zo monitoren wij de voortgang en stemmen integraal de raakvlakken af met de combinanten en omgeving.
     

Meer over dit project

Opwaardering Zuid-Willemsvaart Den Dungen Veghel

Betrokken als project coördinatie voor o.a. het uitwerken van het kwaliteitssysteem van vraagspecificaties naar keuringsplannen, -matrices en kwaliteitsdocumenten.


Meer over dit project

Ontwikkeling APM Terminals Maasvlakte 2

Ontwikkelen, ontwerpen en realiseren van een container terminal voor APM Terminal maasvlakte 2.

Meer over dit project

Aanleg 2de maasvlakte

Betrokken bij de integrale aansluiting nieuwe infrastructuur van Maasvlakte op de Maasvlakte 2.

Zowel voor kabels en leidingen als spoor en wegen.

Meer over dit project

Amsterdam Osdorp(Nieuwwest)

Bijdrage geleverd voor de planvormingfase, ontwerp-, en bouwrijp maken van diverse projecten in Amsterdam stadsdeel Nieuwwest, voormalig Osdorp.

Meer over dit project

Provincie Zuid Holland

N447b Groot onderhoud Voorschoterweg              
N455 Opwaardering Boskoop- Waddinxveen                 
                                     
           
     
     

Meer over dit project

Vrijliggend fietspad Marconistraat

Namens Oranjewoud voor het Havenbedrijf Rotterdam het projectmanagement verzorgd.

 

   

Meer over dit project

Rijkswaterstaat KOSMOS

BEMOVO

   

KOSMOS project Zuid Holland zuid-Zeeland
Detail planning en afstemming verzorgd.


Meer over dit project

Nieuws