Amsterdam Osdorp(Nieuwwest)

Basis scholen

Bijdrage geleverd voor de planvormingfase, ontwerp-, en bouwrijp maak fase van een aantal basis scholen in Amsterdam stadsdeel Nieuwwest, voormalig Osdorp.

Dit waren o.a. Bovenkamp, Odyssee en Ichthus.

De bijdrage in de planvormingfase bestond uit meedenken bij (her) inrichting van het gebied en het beheer ervan. Voor de ontwerpfase bestond het uit inrichting van het terrein tijdens het bouwrijp maken. Verder is ondersteuning verleent tijdens de aanbesteding en is de uitvoering begeleid. Dit betrof o.a. uit het verwijderen van k&l, aanlegen van toegangswegen en omleggen schoolterreinen, verplanten van bomen en nemen van verkeersmaatregelen.

Vrije Geer

Tijdens de laatste fase van de uitvoering van het grote onderhoud van de Vrije Geer is de directievoering verzorgd. Het groot onderhoud bestond uit het vervangen van de asfalt verharding, aanleggen van de openbare verlichting, fauna tunnels en het inrichten van de weg conform de nieuwe richtlijnen voor ontsluitingswegen binnen bebouwde kom. De grote uitdaging was om dit binnen het beperkte profiel te realiseren met zo min mogelijk overlast voor de omgeving waarbij er rekening gehouden diende te worden met de hoge grond waterstand.

       

Bouwrijp maken de Punt

Dit betrof het directievoeren over het bouwrijp maken van 6-deelgebieden en het mede afstemming en aansturing van de verschillende partijen die werkzaamheden uitvoerden. Zo moesten de nodige kabels en leidingen verwijderd worden, een nieuwe hoofd distributie naar de wijk worden aangelegd en parkeervoorzieningen verplaatst worden. Opdrachtgever van de gebiedsontwikkeling was B en W van Stadsdeel Osdorp en wooncoöperatie Ymere.

Terug

20130417_211728_200510_11.jpg
20130417_211728_200510_11.jpg
20130417_214041_200510_2.jpg
20130417_214041_200510_2.jpg
20130417_214110_Fotos_Waterpark_053.jpg
20130417_214110_Fotos_Waterpark_053.jpg
20130417_214219_zwk_Baden_Powel_091.jpg
20130417_214219_zwk_Baden_Powel_091.jpg

Nieuws