Rijkswaterstaat, Prestatie contract Nat IJssel en Twentekanalen

Vanaf juli 2014 tot begin 2016 zijn we betrokken geweest als operationeel technisch manager en adviseur voor het onderhoudscontract van Rijkswaterstaat.
 

Dit een presatie contract op basis van UAV-GC en heeft een omvang van zo’n 30 miljoen euro.

Het bestaat uit het vast en variabel onderhoud en een aantal activiteiten voor het beheersgebied van de IJssel en Twentekanalen. Dit behelst het onderhoud van de bodem en oevers van de IJssel en Twentekanalen, als mede ook het groen onderhoud, aantal lokale wegen, ca 20 bruggen, de elektrische- en werkbouwkundige installaties van de sluizen en gemalen van Eefde, Delden, Hengelo, Spooldersluis, Meppelerdiep keersluis en gemaal Zedemuden.

Kortom een omvangrijke opdracht vanwege de complexe techniek, contractvorm en het grote beheers gebied. Met veel energie en inzet is in de rol van ondersteunde IPM rol intensief samengewerkt  om dit contract te realiseren en beheersen. Daarvoor is er intensief samengewerkt met de verschillenden stakeholders van uit de IPM rollen Omgeving en Contract als ook met de interne opdrachtgever, het district.

De grote inzet en samenwerking is het mogelijk gebleken om het beheersgebied op orde te krijgen, zijn er minder storingen opgetreden en is de beschikbaarheid vergroot ondanks dat delen van het areaal op leeftijd zijn.

 

Keystones:

 
  • Goede samenwerking en sfeer;
 
  •  Inzicht in het beheersgebied;
 
  •  Minder storingen;
 
  •  Beslechten scope discussies;
 
  •  Minder overlast naar omgeving;
 
  •    Op tijd gestart met realisatie;
 
  •  Afstemming met raakvlakken georganiseerd;
 
  •   Gestart met uitvoering verschillenden activiteiten.
 

Terug

Nieuws